Body TianDe


Body TianDe

Téměř u každého produktu tianDe najdete informace o připojených bodech tianDe.

Jaké jsou body a k čemu slouží?

Pokud jste registrovaným zákazníkem v tiande.store nebo na tiande.eu jsou body připsány na váš účet a převedeny na hotovostní slevu provedenou při vaší další objednávce.

Kumulované body nejsou nijak omezeny. Vaše další objednávka může být zdarma díky 100% burze.
Samozřejmě, že 1 bod tianDe se nerovná 1 €, ale může to významně změnit celkové náklady.

čeština