Podmínky služby

PODMÍNKY SLUŽBY

Unesdoc.unesco.org unesdoc.unesco.org

PŘEHLED

Tento web provozuje společnost tianDe Altea. Na celém webu se výrazy „my“, „my“ a „náš“ vztahují k tianDe Altea. TianDe Altea nabízí tuto webovou stránku, včetně všech informací, nástrojů a služeb dostupných z této stránky pro vás, uživatele, a podmíňuje váš souhlas se všemi zde uvedenými podmínkami, zásadami a upozorněními.

Tím, že navštívíte naše webové stránky a / nebo nákup něco od nás, se podílet na našem „služba“ a souhlasíte s následujícími podmínkami ( „Podmínky služby“, „Podmínky“), včetně dodatečných podmínek a politik Odkazované zde a / nebo dostupné prostřednictvím hypertextového odkazu. Tyto podmínky služby se vztahují na všechny uživatele webu, včetně, ale bez omezení, uživatelů, kteří jsou prohlížeči, prodejci, zákazníky, obchodníky a / nebo přispěvateli obsahu.

Před přístupem nebo používáním našich webových stránek si prosím pečlivě přečtěte tyto podmínky služby. Přístupem nebo používáním kterékoli části webu souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami služby. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, nebudete mít přístup na webovou stránku ani používat žádné služby. Pokud jsou tyto podmínky služby považovány za nabídku, přijetí je výslovně omezeno na tyto podmínky služby.

Na nové funkce nebo nástroje přidané do aktuálního skladu se budou vztahovat také podmínky služby. Nejnovější verzi Smluvních podmínek si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, změnit nebo nahradit kteroukoli část těchto podmínek služby zveřejněním aktualizací nebo změn na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny této stránky. Vaše další používání nebo přístup na web po zveřejnění jakýchkoli změn představuje přijetí těchto změn.

Náš obchod hostuje společnost Shopify Inc. Poskytují nám platformu elektronického obchodování online, která nám umožňuje prodávat vám naše produkty a služby.

ODDÍL 1 - OBCHODNÍ PODMÍNKY ONLINE

Přijetím těchto podmínek služby prohlašujete, že dosáhnete minimálního věku plnoletosti ve vašem státě nebo provincii bydliště, nebo že jste plnoletý ve vašem státě nebo provincii bydliště a že jste nám udělili souhlas s povolením některý z vašich menších rodinných příslušníků používat tuto stránku.
Naše produkty nesmíte používat k žádným nezákonným nebo neautorizovaným účelům, ani nesmíte při používání Služby porušovat zákony ve vaší jurisdikci (mimo jiné včetně zákonů o autorských právech).
Nesmíte přenášet žádné červy ani viry ani žádný kód ničivé povahy.
Porušení nebo porušení kterékoli z podmínek bude mít za následek okamžité ukončení vašich služeb.

ODDÍL 2 - OBECNÉ PODMÍNKY

Vyhrazujeme si právo odmítnout službu komukoli z jakéhokoli důvodu a kdykoli.
Berete na vědomí, že váš obsah (bez informací o kreditní kartě) může být přenášen nezašifrovaný a zahrnuje (a) přenosy přes různé sítě; A b) změny, které se mají přizpůsobit a přizpůsobit technickým požadavkům na připojení sítí nebo zařízení. Informace o kreditní kartě jsou během přenosu po sítích vždy šifrovány.
Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, distribuovat nebo využívat jakoukoli část této služby, používání služby nebo přístupu ke službě nebo jakýkoli kontakt na internetových stránkách, jehož prostřednictvím je služba poskytována, bez výslovného souhlasu písemných od nás.
Nadpisy použité v této smlouvě jsou uvedeny pouze pro přehlednost a nebudou tyto Podmínky nijak omezovat ani jinak ovlivňovat.
ODDÍL 3 - PŘESNOST, ÚPLNOST A VČASNOST INFORMACÍ

Nejsme zodpovědní, pokud informace dostupné na tomto webu nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Materiál na tomto webu je poskytován pouze pro obecné informace a neměl by být používán jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace s primárními, přesnějšími, úplnějšími nebo včasnějšími zdroji informací. Jakékoli spoléhání se na materiál na tomto webu je na vaše vlastní riziko.
Tato stránka může obsahovat určité historické informace. Historické informace nemusí být nutně aktuální a jsou poskytovány pouze pro informaci. Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit obsah této stránky, ale nemáme žádnou povinnost aktualizovat jakékoli informace na naší stránce. Souhlasíte s tím, že je vaší odpovědností sledovat změny na našem webu.

ODDÍL 4 - ZMĚNY SLUŽBY A CEN

Ceny našich produktů se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit nebo ukončit Službu (nebo jakoukoli její část nebo obsah) bez předchozího upozornění.
Nebudeme odpovídat vám ani třetím stranám za jakékoli úpravy, změnu ceny, pozastavení nebo přerušení služby.

ODDÍL 5 - PRODUKTY NEBO SLUŽBY (pokud existují)

Některé produkty nebo služby mohou být exkluzivně dostupné online prostřednictvím webových stránek. Tyto produkty nebo služby mohou mít omezené množství a podléhají vrácení nebo výměně pouze v souladu s našimi Zásadami pro vrácení.
Vyvinuli jsme veškeré úsilí, abychom co nejpřesněji zobrazili barvy a obrázky našich produktů, které se objevují v obchodě. Nemůžeme zaručit, že zobrazení vašeho monitoru jakékoli barvy bude přesné.
Vyhrazujeme si právo, ale nejsme povinni, omezit prodej našich produktů nebo služeb na jakoukoli osobu, geografickou oblast nebo jurisdikci. Toto právo můžeme uplatnit případ od případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství jakéhokoli produktu nebo služby, které nabízíme. Veškeré popisy produktů nebo ceny produktů se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit, a to podle našeho výhradního uvážení. Vyhrazujeme si právo kdykoli ukončit jakýkoli produkt. Jakákoli nabídka jakéhokoli produktu nebo služby učiněná na tomto webu je neplatná, pokud je zakázána.
Nezaručujeme, že kvalita vámi zakoupených nebo získaných produktů, služeb, informací nebo jiného materiálu splní vaše očekávání, ani že budou opraveny jakékoli chyby ve službě.

ODDÍL 6 - PŘESNOST FAKTURACE A ÚČETNÍ INFORMACE

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku, kterou u nás zadáte. Můžeme podle vlastního uvážení omezit nebo zrušit zakoupené množství na osobu, domácnost nebo na objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat objednávky zadané nebo pod stejným zákaznickým účtem, stejnou kreditní kartou a / nebo objednávky, které používají stejnou fakturační a / nebo dodací adresu. V případě, že provedeme změnu nebo zrušíme objednávku, můžeme se vás pokusit upozornit kontaktováním e-mailu nebo fakturační adresy / telefonního čísla poskytnutého v době zadání objednávky. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které se podle našeho úsudku zdají být zadávány distributory, prodejci nebo distributory.

Souhlasíte s poskytováním aktuálních, úplných a přesných údajů o účtu a nákupu pro všechny nákupy provedené v našem obchodě. Souhlasíte s okamžitou aktualizací vašeho účtu a dalších informací, včetně vaší e-mailové adresy a čísel kreditních karet a dat vypršení platnosti, abychom mohli dokončit vaše transakce a kontaktovat vás podle potřeby.

Další informace naleznete v našich Zásadách pro vracení zboží.

ODDÍL 7 - VOLITELNÉ NÁSTROJE

Můžeme vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, nad nimiž nemonitorujeme, nemáme kontrolu ani vstupy.
Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytujeme přístup k takovým nástrojům „tak, jak jsou“ a „jak jsou k dispozici“, bez jakýchkoli záruk, prohlášení nebo podmínek jakéhokoli druhu a bez jakékoli podpory. Nebudeme mít žádnou odpovědnost odvozenou nebo související s vaším používáním volitelných nástrojů třetích stran.
Jakékoli použití volitelných nástrojů nabízených prostřednictvím tohoto webu je na vaše vlastní riziko a uvážení a měli byste se ujistit, že jste obeznámeni s podmínkami, za kterých jsou nástroje poskytovány příslušnými poskytovateli třetích stran, a souhlasit s nimi.
Také v budoucnu můžeme prostřednictvím webových stránek nabízet nové služby nebo funkce (včetně zavedení nových nástrojů a zdrojů). Tyto nové funkce a / nebo služby budou rovněž podléhat těmto podmínkám služby.

ODDÍL 8 - ODKAZY TŘETÍCH STRAN

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší služby mohou zahrnovat materiály třetích stran.
Odkazy třetích stran na tomto webu vás mohou přesměrovat na weby třetích stran, které s námi nejsou spojeny. Nejsme zodpovědní za zkoumání nebo hodnocení obsahu nebo přesnosti a nezaručujeme a nepřebíráme žádnou odpovědnost za materiály nebo webové stránky třetích stran ani za žádné jiné materiály, produkty nebo služby třetích stran.
Nejsme zodpovědní za jakékoli škody nebo škody související s nákupem nebo používáním zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jakýchkoli jiných transakcí provedených v souvislosti s jakýmkoli webem třetí strany. Před prováděním jakýchkoli transakcí si prosím pečlivě přečtěte zásady a postupy třetích stran a ujistěte se, že jim rozumíte. Stížnosti, stížnosti, obavy nebo dotazy týkající se produktů třetích stran by měly být směrovány na třetí strany.

ODDÍL 9 - PŘIPOMÍNKY UŽIVATELE, PŘIPOMÍNKY A DALŠÍ PŘEDKLÁDÁNÍ

Pokud se na základě naší žádosti, můžete poslat nějaké specifické podání (například záznamy soutěže), nebo pokud nechcete nás požadovat, poslat kreativní nápady, návrhy, návrhy, plány či jiné materiály, a to buď on-line, e-mailem, poštou jiným způsobem . (Souhrnně, „Komentáře“), souhlasíte s tím, že můžeme kdykoli, bez omezení, upravovat, kopírovat, publikovat, distribuovat, překládat a jinak používat na jakémkoli médiu jakékoli komentáře, které nám předložíte. Jsme a nebudeme povinni (1) zachovávat důvěrnost komentářů; 2) zaplatit náhradu za jakékoli připomínky; Nebo (3) reagovat na jakékoli komentáře.
Můžeme, ale nemáme žádnou povinnost sledovat, upravovat nebo odstraňovat obsah, který určíme podle našeho výlučného uvážení, je nezákonný, urážlivý, výhružný, urážlivý, pomlouvačný, pornografický, obscénní nebo jakýmkoli jiným způsobem nevhodný nebo porušuje duševní vlastnictví kteréhokoli z díly nebo tyto smluvní podmínky.
Souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou porušovat žádná práva třetích stran, včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí, osobnosti nebo jiných osobních či vlastnických práv. Stejně tak souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou obsahovat urážlivé nebo nezákonné, urážlivé nebo obscénní materiály ani nebudou obsahovat žádné počítačové viry nebo jiný malware, které by mohly jakýmkoli způsobem ovlivnit fungování Služby nebo jakékoli související webové stránky. Nesmíte použít falešnou e-mailovou adresu, předstírat, že jste někým jiným než vy sami, nebo zavádět nás nebo třetí strany, pokud jde o původ komentářů. Nesete výhradní odpovědnost za jakékoli vaše komentáře a jejich přesnost. Nepřebíráme žádnou odpovědnost a nepřebíráme žádnou odpovědnost za komentáře zveřejněné vámi nebo jakoukoli třetí stranou.

ODDÍL 10 - OSOBNÍ INFORMACE

Vaše zadávání osobních údajů prostřednictvím obchodu se řídí našimi zásadami ochrany osobních údajů. Chcete-li zobrazit naše zásady ochrany osobních údajů.

ODDÍL 11 - CHYBY, PŘESNOSTI A OMISE

Na našem webu nebo ve Službě mohou občas být informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které mohou souviset s popisem produktu, cenami, propagačními nabídkami, nabídkami, náklady na dopravu produktu, přepravními časy a dostupností. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a změnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud jsou jakékoli informace ve službě nebo na jakémkoli souvisejícím webu nepřesné kdykoli bez předchozího upozornění (včetně poté, co jste odeslali svou objednávku. ).
Nepřijímáme žádný závazek aktualizovat, doplňovat nebo vyjasňovat informace ve Službě nebo na jakýchkoli souvisejících webových stránkách, mimo jiné včetně informací o cenách, pokud to nevyžaduje zákon. Žádná specifikovaná aktualizace nebo datum aktualizace použité na Službu nebo na jakýkoli související web by neměly být považovány za indikaci, že všechny informace ve Službě nebo na jakémkoli souvisejícím webu byly upraveny nebo aktualizovány.

ODDÍL 12 - ZAKÁZANÁ POUŽITÍ

Kromě dalších zákazů stanovených v podmínkách služby máte zakázáno používat web nebo jeho obsah: (a) k jakýmkoli nezákonným účelům; B) požádat ostatní, aby provedli nebo se účastnili nezákonných činů; (C) porušovat jakékoli místní, mezinárodní, federální, provinční nebo státní předpisy, nařízení, zákony nebo vyhlášky; (D) porušovat nebo porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví třetích stran; E. obtěžovat, zneužívat, urážet, škodit, pomlouvat, pomlouvat, diskreditovat, zastrašovat nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, věku, národního původu nebo zdravotního postižení; F) uvádět nepravdivé nebo zavádějící informace; (G) nahrávat nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který je nebo může být používán jakýmkoli způsobem, který ovlivňuje funkčnost nebo fungování Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu; (H) shromažďovat nebo sledovat osobní údaje třetích stran; (I) k spamování, phishingu, pharmingu, pretextu, spideru, procházení nebo škrábání; (J) za jakýkoli obscénní nebo nemorální účel; Nebo (k) zasahovat nebo obcházet bezpečnostní prvky Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše používání Služby nebo jakékoli související webové stránky z důvodu porušení některého ze zakázaných použití.
ODDÍL 13 - ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Nezaručujeme, nezaručujeme ani nezaručujeme, že vaše používání naší služby bude nepřerušené, včasné, bezpečné nebo bezchybné.
Nezaručujeme, že výsledky, které lze získat při používání služby, budou přesné nebo spolehlivé.
Souhlasíte s tím, že můžeme čas od času zrušit službu na dobu neurčitou nebo ji kdykoli zrušit bez předchozího upozornění.
Výslovně souhlasíte s tím, že vaše používání nebo nemožnost využívat službu je na vaše vlastní riziko. Servis a veškeré produkty a služby poskytované na vás prostřednictvím služby, jsou (pokud to není výslovně uvedeno u nás), pokud jsou k dispozici pro použití, a to bez jakéhokoli prohlášení, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, ať už výslovné o Včetně všechny předpokládané záruky nebo podmínky prodejnosti, prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, trvanlivosti, titulu a neporušení.
V žádném případě nebudou TianDe Altea, naši ředitelé, úředníci, zaměstnanci, přidružené společnosti, agenti, dodavatelé, stážisté, dodavatelé, poskytovatelé služeb nebo poskytovatelé licencí odpovědni za jakékoli zranění, ztrátu, nárok nebo jakékoli přímé, nepřímé, náhodné škody, ztrátu dat, náklady na výměnu, nebo jiné podobné škody, ať už na základě smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti), přísné odpovědnosti nebo jinak, Vaše užívání jakýchkoli služeb nebo produktů zakoupených prostřednictvím služby, nebo z jakéhokoli jiného tvrzení týkajícímu jakýmkoli způsobem s využitím služba nebo jakýkoli výrobek, včetně, ale bez omezení, jakékoli chyby nebo opomenutí v jakýkoliv obsah nebo jakákoli ztráta či poškození jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku používání služby nebo jakýkoli obsah (nebo produktu) vyslán, přenášena, nebo jinak zpřístupněny prostřednictvím služby, i když jste o její možnosti informováni. Protože některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, bude v těchto státech nebo jurisdikcích naše odpovědnost omezena v maximálním rozsahu povoleném zákonem.

ODDÍL 14 - ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že odškodníte, budete hájit a chránit společnost tianDe Altea a naše rodiče, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, partnery, úředníky, ředitele, agenty, dodavatele, držitele licence, poskytovatele služeb, subdodavatele, dodavatele, stážisty a zaměstnance. Přiměřené poplatky za právní zastoupení ze strany jakékoli třetí strany v důsledku nebo z důvodu vašeho porušení těchto podmínek služby nebo dokumentů, které obsahují jako reference, nebo vašeho porušení jakéhokoli zákona nebo práv třetí strany.

ODDÍL 15 - ODDĚLITELNOST

V případě, že bude jakékoli ustanovení těchto Podmínek služby shledáno nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným, bude toto ustanovení použitelné v plném rozsahu povoleném platným zákonem a nevymahatelná část bude považována za samostatnou od těchto Podmínek služby. Doručení, takové určení nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních zbývajících ustanovení.

ODDÍL 16 - UKONČENÍ

Povinnosti a odpovědnosti smluvních stran sjednané před datem ukončení přetrvávají i po ukončení této smlouvy pro všechny účely.
Tyto podmínky služby jsou účinné, pokud není zrušeno vámi nebo námi. Tyto podmínky služby můžete kdykoli ukončit oznámením, že si již nepřejete používat naše služby, nebo když přestanete naše stránky používat.
Pokud v našem jediném selhání selžete nebo máme podezření, že jste neplnili jakékoli podmínky nebo ustanovení těchto podmínek služby, můžeme také tuto dohodu kdykoli ukončit bez předchozího upozornění a zůstanete odpovědní za všechny splatné částky do a včetně data ukončení; A / nebo v důsledku toho vám může odepřít přístup k našim Službám (nebo jakékoli jejich části).

ODDÍL 17 - CELÁ DOHODA

Pokud nebudeme uplatňovat nebo vymáhat jakékoli právo nebo ustanovení těchto podmínek služby, nebude to znamenat vzdání se tohoto práva nebo ustanovení.
Tyto podmínky služby a zásady nebo provozní pravidla zveřejněná námi na tomto webu nebo ve vztahu ke službě představují úplnou dohodu a porozumění mezi vámi a námi a řídí vaše používání služby a nahrazují jakékoli předchozí nebo současné dohody, komunikace a návrhy. , ať už ústní nebo sepsané mezi námi a vámi (včetně, ale ne výlučně, předchozí verze podmínek služby).
Jakákoli nejasnost ve výkladu těchto Podmínek služby nebude vykládána proti straně, která písemnost napsala.

ODDÍL 18 - ROZHODNÉ PRÁVO

Tyto podmínky služby a jakákoli samostatná smlouva, kterou vám poskytujeme služby, se budou řídit a interpretovat v souladu s právními předpisy Monte Molar 23 Altea Alicante ES 03590 ptda.

ODDÍL 19 - ZMĚNY PODMÍNEK SLUŽBY

Nejnovější verzi Smluvních podmínek si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce.
Vyhrazujeme si právo podle našeho výhradního uvážení aktualizovat, změnit nebo nahradit kteroukoli část těchto podmínek služby zveřejněním aktualizací a změn na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny na našich webových stránkách. Vaše pokračující používání nebo přístup na naši webovou stránku nebo ke Službě po zveřejnění jakýchkoli změn těchto Podmínek služby představuje přijetí těchto změn.

ODDÍL 20 - KONTAKTNÍ INFORMACE

Dotazy ohledně podmínek služby zasílejte na adresu tienda@eldom.es.
--------------------------------------

čeština